Študentská zóna

Student zone

Novinky, užitočné informácie a ONLINE angličtina

Jazyková škola PRO-SCHOOL Vám ponúkne vždy niečo viac. S kurzom angličtiny u nás automaticky získate nasledovné benefity:

  • Angličtina Online ZDARMA
  • Bezplatná účasť na tematických seminároch
  • Bezplatná účasť na gramatických seminároch
  • Možnosť náhrady zameškaných hodín *
  • Bezplatné konzultačné hodiny *
  • Zaradenie do vernostného programu s množstvom zliav a iných výhod *

/* Podrobné informácie získate u náš v škole /

ONLINE vzdelávacia zóna / ONLINE e-learning platform

Medzi bezkonkurenčné benefity metódy Direct Method for English® patrí integrovaná online zóna. Každý študent, ktorý študuje touto metódou, dostáva ZDARMA prístup do tejto zóny. Tu si môže bezplatne absolvovať online kurz angličtiny – precvičiť to, čo prebral na reálnych hodinách. Internetová online výučba celkovo obsahuje viac než 100 diktátov a viac než 500 gramatických cvičení a cvičení na slovnú zásobu.

Študent môže mať prístup k elektronickej vyučovacej platforme z akéhokoľvek počítača, a tak si navýšiť precvičovanie anglického jazyka o  viac ako 100 hodín.

Prostredníctvom online kurzu študent získa nasledovné:

  • Zlepšenie sa v písaní diktátov
  • Rýchlejšie porozumenie anglickému hovorenému slovu
  • Presnejšie zostavovanie viet a vetných konštrukcií
  • Rýchlejšie memorovanie novej slovnej zásoby

Zaujali Vás naše služby, alebo chcete získať ďalšie informácie?