Garancia kvality

Za kvalitu ručíme

Služby poskytované našou školou sú na úrovni najvyššej kvality a reflektujeme individuálne požiadavky študentov, čím sa snažíme zabezpečiť dlhodobú spokojnosť a kontinualitu vo výučbe našich klientov. Je pre nás dôležité, aby študenti na kurzoch dosiahli svoj cieľ, ktorým najčastejšie je naučiť sa rozprávať po anglicky.

Spokojnosť a vysokú kvalitu Vám dokážeme garantovať pretože:

Používame licencovanú metódu overenú praxou

Direct Method for English ® je licencovaný systém výučby, ktorý na slovenský trh vstúpil od 1.9.2009. Tento systém je založený na priamej metóde výučby a je zostavený pre štúdium všeobecnej angličtiny. Metodicky je postavený na riadenej konverzácii. Dlhoročné skúsenosti našich partnerov ukázali, že Direct Method For English ® patrí medzi najefektívnejšie spôsoby výučby anglického jazyka a pokrok študentov je naozaj rýcheljší v porovnaní s tradičnými metódami.

Učivo v DME knihách je rozdelené podľa úrovní Spoločného európskeho rámca (Common European Framework of Reference for Languages). Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky vypracovala Rada Európy na vytvorenie medzinárodných noriem pre učenie sa jazykov, ich vyučovanie a hodnotenie pre všetky moderné európske jazyky. V tomto rámci je šesť spoločných referenčných úrovní jazykovej zdatnosti – A1, A2, B1, B2, C1 a C2 podľa ktorých sú rozdelené aj naše kurzy.

Naša škola podstupuje pravidelný monitoring

Jazyková škola PRO-SCHOOL musela splniť náročné kritériá pre to, aby získala licenciu pre výučbu Direct Method for English ®. Navyše dodržiavanie metodických pokynov a zásad DME je kontinuálne monitorované. Udelenie licencie Vám garantuje, že naša škola má vypracované kvalitné učebné plány a osnovy, má dostatočný počet kvalifikovaných lektorov s príslušným vzdelaním a sídli v kvalitných učebných priestoroch.

Lektori prechádzajú špeciálnym interným školením

Každý z našich lektorov prešiel intenzívnym interným školením, ktoré zaručuje ovládanie vyučovaného materiálu po metodickej ako aj praktickej stránke. Lektori dostanú možnosť vyučovať len ak sme si 100% istí, že dokážu viesť hodinu na najvyššej úrovni. Navyše, priebežný monitoring počas ich pôsobenia zaručuje udržiavanie nastavených kritérií.

Metodika výučby je neustále inovovaná podľa najnovších poznatkov

Naša škola chce, aby sa jej študenti naozaj naučili rozprávať po anglicky jednoducho, efektívne a zábavne. Jednou z podmienok je používanie jedinečných metód a neustála inovácia metodiky výučby aplikovanej do praxe. Držanie krorku s trendmi v angličtine zaručuje našim študentom, že sa učia skutočne modernú angličtinu a nie tú, ktorá sa učila pres X rokmi. Kontinuálny vývoj anglického jazyka priebežne sledujeme a podľa najnovších poznatkov inovujeme metodiku, doškoľujeme lektorov a dopĺňame samotnú výučbu.

Zaujali Vás naše služby, alebo chcete získať ďalšie informácie?