O nás

Jazyková škola PRO-SCHOOL ponúka vyučovanie anglického a nemeckého jazyka efektívnymi a modernými metódami. S klientami úzko komunikujeme a snažíme sa v maximálnej miere vyjsť v ústrety ich požiadavkám.
Radi Vám predstavíme našu filozofiu a oboznámime Vás s našimi prioritami.

Frank Riapoš

riaditeľ

O nás

Motivujeme študentov, aby odhodili strach z rozprávania v cudzom jazyku a naučili sa používať anglický jazyk tak, aby sebavedomo a pohotovo reagovali na vzniknuté situácie. Náš cieľ sa snažíme dosiahnuť neustálou inováciou metodiky, pútavým vedením vyučovacích hodín, kvalifikovaným lektorským tímom a v neposlednom rade aj poskytovaním rôznych benefitov pre našich študentov, ktoré im napomáhajú zdokonaľovať ich vedomosti a tým rýchlejšie napredovať v štúdiu.

Jazyková škola PRO-SCHOOL Vám ponúka:

Maximum anglického jazyka na hodinách

hodiny sú vedené v angličtine už od úplného začiatku, slovenský jazyk sa využíva v minimálnej možnej miere, veď po slovensky už viete – je čas sa učiť po anglicky!

Komunikácia v cudzom jazyku už od prvej hodiny

aj úplní začiatočníci budú v priebehu pár minút vedieť reagovať na jednoduché otázky a formulovať jednoduché odpovede – čo môže byť pre začiatočníka viac motivujúce?

Zahraničných lektorov

počujete rôzne typy prízvukov od rôznych lektorov, čo vás o to lepšie pripraví na reálne situácie – ani v reálnom živote nebudete stretávať jednu a tú istú osobu (lektora)!

O nás

Poskytujeme skupinové kurzy angličtiny, výučbu angličtiny vo firmách, individuálne jazykové kurzy, doučovanie a angličtinu pre teenagerov a deti. Jazyková škola PRO SCHOOL ako jediná v Trenčíne ponúka systém výučby angličtiny, vďaka ktorému sa naučíte po anglicky rýchlejšie, ľahšie a zábavne.

Sme držiteľmi exkluzívnej licencie na výučbu anglického jazyka metódou Direct Method for English®. Je to jedna z priamych metód, ktoré sa celosvetovo osvedčili ako jedny z najúčinnejších pri osvojovaní si cudzieho jazyka. Metóda obsahuje modernú slovnú zásobu, praktické cvičenia a v neposlednom rade aj jednoduché vysvetlenie gramatických javov. Učivo obsiahnuté v učebniciach DME zodpovedá požiadavkám Spoločného európskeho rámca (Common European Framework od Reference for Languages). Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky vypracovala Rada Európy na vytvorenie medzinárodných noriem pre učenie jazykov, ich vyučovanie a hodnotenie pre všetky moderné európske jazyky. V tomto rámci je šesť spoločných referenčných úrovní jazykovej zdatnosti – A1, A2, B1, B2, C1 a C2 podľa ktorých sú rozdelené aj naše kurzy.

Náš metodický tím sa výučbe anglického jazyka venuje už viac ako 10 rokov. na základe doterajšej praxe a bohatých skúseností sme vytvorili metodiku výučby, ktorá pomáha študentom ľahšie prekonávať úskalia súvisiace s výučbou angličtiny a tak si naši študenti osvoja jazyk rýchlejšie a jednoduchšie. Jazykové kurzy vedieme zábavnou formou, čím sa študent dokáže viac sústrediť a teda sa aj viac naučí. Hodina v našej škole je dynamická a je založená na neustálej interakcii medzi študentom a lektorom v anglickom jazyku. Hovorený prejav v angličtine je podporovaný u študentov už od prvej hodiny. Naše skúsenosti a skúsenosti našich partnerov vyučujúcich touto metódou nám hovoria, že Direct Method for English ® je účinnejšia v porovnaní s tradičnými metódami.

Zaujali Vás naše služby, alebo chcete získať ďalšie informácie?