Kurzy

Všeobecná AJ a NJ

Najpopulárnejšie typy kurzu, ktorý Vás naučí všeobecnú angličtinu, alebo nemčinu komunikatívnym a zábavným štýlom. Vďaka jednoduchosti a efektivite Direct Method for English ® a Direktes Deutsch ® v relatívne krátkom čase nadobudnete slovnú zásobu, gramatické javy a slovné spojenia nového jazyka. Výučba prebieha v menších skupinkách, zväčša 5 – 8 študentov, čo zaručuje Vašu zvýšenú aktivitu a plnú sústredenosť na hodinách. Kurzy ponúkame od nízkointenzívnych až po intenzívne: 22 hodín, 44 hodín, alebo 66 hodín za trimester.

Zbavte sa strachu z rozprávania a získajte viac sebavedomia!

Konverzácie AJ

Jazykové kurzy pod vedením „native“ lektora zamerané na obohatenie slovnej zásoby o novú slovíčka, výrazy a hovorové frázy a nadobudnutú znalosť využiť v praxi pri rozoberaní zaujímavých konverzačných tém.Kurz vhodný od úrovne pokročilý.

Angličtina tak, ako sa reálne používa

Angličtina pre deti

Jazykové kurzy pre deti od 3 rokov. Výučba angličtiny prebieha v malých skupinkách vedených bilingválnymi lektormi. Deti sa učia jazyk nenútene formou hier, piesní a pohybových cvičení. Dôraz sa kladie na porozumenie a vyjadrovanie sa v cudzom jazyku. Vyučovacia hodina prebieha 1 alebo 2x do týždňa po 45 minút.

Individuálne kurzy, mini skupinky a Skype

Individuálny kurz je určený pre študenta / mini skupinu študentov rovnakej úrovne, ktorí vyžadujú rýchly progres, vysokú efektivitu a flexibilitu. Zvoľte si zameranie, dni a časy výučby a my pre vás vytvoríme individuálny vzdelávací plán, ktorý naplní vaše predstavy. Vstupný audit ZDARMA. Kurzy prebiehajú v našich priestoroch, alebo cez SKYPE.

Preklady

Chcete mať istotu, že Vaša práca, web stránka alebo prezentačné materiály sú štylisticky a gramaticky správne? Alebo si neviete rady s náročným anglickým textom? Náš prekladateľský tím sa skladá z profesionálnych prekladateľov a native speakerov, ktorí zaručujú kvalitne spracovaný materiál. Taktiež ponúkame korektúry anglických textov, konferenčné tlmočenie a nahrávku anglickým hovorcom.

Maturita a doučovanie

Nezvládate prípravu na maturitu a potrebujete učivo dobehnúť? Máme pre Vás kurz, ktorý Vám pomôže zvládnuť všetky maturitné témy, ktoré Vás na skúške čakajú. Tiež si precvičíte potrebné frázy a slovné spojenia a spoločne odbúrame trému z rozprávania v angličtine. Na hodinách si tiež precvičíte náčuv nahrávok a gramatiku. Na doučovaní Vám naši lektori vysvetlia preberané učivo a doučia zameškané hodiny. Jazykový kurz prispôsobený individuálnym požiadavkám a potrebám študenta.

Firemná výučba

Zabezpečujeme firemné jazykové vzdelávanie manažmentu a pracovníkov firiem v priestoroch našej školy alebo priamo v priestoroch firmy. Uvedomujeme si, že každá firma očakáva od jazykového vzdelávania niečo iné a preto firemné jazykové kurzy  pripravujeme individuálne alebo podľa potrieb klienta po bezplatnej vstupnej konzultácii.

Našou snahou je poskytnúť firme kurz, ktorý by zapadol do pracovného fungovania firmy, motivoval by zamestnancov k vzdelávaniu a zároveň bol efektívnou investíciou. Samozrejmosťou sú vstupný audit vzdelávaných zamestnancov, vypracovanie vzdelávacieho plánu, pravidelný monitoring, odborné konzultácie a testovanie.

Zaujali Vás naše služby, alebo chcete získať ďalšie informácie?